Apor Vilmos Katolikus Főiskola
ECDL vizsgaközpontAjánlott tananyagok a felkészüléshez

Az ajánlott tananyagokat az NJSZT a nemzetközi szakmai követelmények alapján bevizsgálta, és megállapította, hogy azok a a jelenleg érvényes követelményrendszernek (Syllabus 4.0) tartalmilag mindenben megfelelnek. Az alábbi tananyagokat megrendelheti a  letölthető megrendelőlap segítségével.

Megoldókulcs 2005 május (javított kiadás) - Syllabus 4.0

Megrendelhető az NJSZT ECDL irodájában.

Ára: 510 Ft.

Tájékoztatjuk vizsgaközpontjainkat és minden kedves vásárlónkat, hogy a csomagküldés tarifájának emelkedése miatt 2004. februárjától az utánvétes megrendelések esetén a csomagküldés postai költségeit kénytelenek vagyunk a vásárlókra terhelni. 
 


Képszerkesztés

Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel

A tankönyv a nemzetközileg akkreditált magyar nyelvű tananyagot tartalmazza, amely aképszerkesztés műveleteit két környezetben: a Windows rendszerre telepíthető Photoshop és a Linuxon is futtatható, szabad szoftverként használható GIMP alkalmazás kereti között mutatja be.

A képalkotás, a képrögzítés és-feldolgozás elméleti alapjainak megértése után a tanulni, vizsgázni kívánó olvasó elsajátíthatja a fájlokkal, a rétegekkel és a szövegekkel végezhető alapvető műveleteket, megismerkedhet a festő- és kijelölőeszközök, valamint a csatornák és maszkok használatával, a vektorgrafikus elemekkel, a szűrőkkel és egyéb kiegészítő lehetőségekkel. A megértést és a vizsgára való felkészülést tippek, trükkök, gyakorlati feladatok és számos kép, ábra segíti. A könyv CD-ROM mellékletet tartalmaz, amelyen megtalálhatók a feladatok elvégzéséhez szükséges állományok. A kötet alkalmas az önálló tanulásra: megismerése és a feladatok elvégzése után az olvasó képes lesz önállóan feldolgozni és akár művészi módon közreadni digitális kamerával készített vagy más forrásból származó képeit.

Megjelent a Kossuth Kiadó gondozásában 2005. október 17-én, kapható az ECDL Irodában (1054 Budapest, Báthori u. 16.), illetve a könyvesboltokban. Ára CD-ROM melléklettel 4990 Ft.)


ECDL Oktatócsomag (KREA)

Tartalma: 2 db CD-ROM és 7 füzet. Ára: 16 990 Ft+postaköltség.

A füzetekben olvashatók az oktatóanyag szövegei, valamint a 120 összetett feladat. A cd-romokon a tananyagokat illusztráló háromszázötven képsor, a feladatok lépésenkénti megoldása, és a tudásmérő (önellenőrző) gyakorlatok találhatók.

A jelenleg érvényes követelményrendszer, a Syllabus 4.0 szerint készített ECDL oktatócsomag, melyet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság akkreditált.

 

Az oktatócsomag modulonként is megvásárolható!

Egy modul tartalma:  1 füzet + 1 CD-ROM

 

 

1. modul – IT alapismeretek

Tartalmazza a legfontosabb hardverelemek működését. Ismerteti, hogy épül be az üzleti élet, az oktatás és az egészségügy területeire az információs technológia. Bemutatja a számítástechnikában használatos biztonságtechnikai alapokat.

 

2. modul – Operációs rendszerek

Tartalmazza az operációs rendszerek fogalmának és csoportjainak ismertetését, bemutatja a Microsoft Windows XP alapelemeit, tulajdonságait és működését. Az egyes alapelemek – az Asztal, a Tálca, a Start menü, a Sajátgép, a Vágólap – bemutatásán túl ismerteti a Windows Intézőt, a legfontosabb Windows alapú segédprogramokat és a Windows XP Súgóját. Végül a Vezérlőpult fontosabb elemeit tárgyalja.

 

3. modul – Szövegszerkesztés

Ismerteti a Microsoft Word szövegszerkesztő programot, amellyel szöveges dokumentumokat hozhatunk létre, formázhatunk. Bemutatja a program funkcióit, amelyeknek ismerete elengedhetetlen a sikeres ECDL vizsga letételéhez. (Pl: táblázat létrehozása, lábjegyzet, tárgymutató, kördokumentum stb, funkciók)

 

4. modul – Táblázatkezelés

Ismerteti a táblázatban lévő adatok kezelését. Bemutatja a matematikai és statisztikai műveleteket, összesítések végzését, grafikonok készítését, különböző költségvetési számolásokat, lista készítését és karbantartását, mérleg összeállítását, táblázat- és cellaműveleteket, azok formázásait, képletek és függvények használatát.

 

5. modul – Adatbáziskezelés

Ismerteti az adatbáziskezelő-program használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Az adatbázisban található információkkal kapcsolatos űrlapok, lekérdezések, jelentések kezelésével, elemzésével és csoportosításával is foglalkozik.

 

6. modul – Bemutató készítés (prezentáció)

Ismerteti a Microsoft PowerPoint programot, mely prezentációk készítésére alkalmas. Részletesen bemutatja, hogyan kell kezelni a szövegeket, képeket, diagramokat, hangokat egy minden igényt kielégítő bemutató elkészítéséhez.

7. modul – Információ és kommunikáció

Ismerteti az elektronikus levelezés és az internet használatának alapjait. Bemutatja az Internet Explorer 6.0 Böngészőt, annak beállításait, lehetőségeit, a napjainkban használatos keresőprogramokat, az internet működését, történetét, használatát.


Egyedül is megy könyvsorozat - megrendelhető a Kossuth kiadónál

A sorozat kötetei:

 

Daró Ildikó: Az információtechnológia fogalmai

165 x 235 mm, 142 oldal


 

Bárány Márta: Operációs rendszerek

165x235 mm, fűzött, 180 oldal

 

Mogyorósi Istvánné: Szövegszerkesztés

165x235 mm, fűzött, 200 oldal

 

Mészáros Tamásné: Táblázatkezelés

165 x 235 mm, 176 oldal

 

Tringer Éva - Fodor Ildikó: Adatbázis-kezelés

165x235 mm, fűzött, 220 oldal

 

Jókúti György: Prezentáció

165x235 mm, fűzött, 164 oldal 

Csórián Sándor: Információ és kommunikáció

165 x 235 mm, 120 oldal


Multimédiás oktatócsomag az Atigris Informatika Rt.-től

Az egységes szemléletű és megjelenésű tananyag csomag, a jelenleg érvényes követelményrendszer (Syllabus 4.0) szerinti ECDL vizsga követelményeinek megfelelő tartalommal készült, a modulok tananyagának önálló elsajátítását segíti elő. Az informatikai írástudás alapját képező tananyagokat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság bevizsgálta és azokat az ECDL vizsgára való felkészülésre alkalmasnak találta.

A tananyagok mindegyike oktatásorientált, leckékre bontott filozófiával készült. Az egyes leckék 30-50 percidőtartam alatt elsajátíthatók. Az egyszerű animációkkal illusztrált elméleti ismeretek megértését, a szöveges megjelenítés mellett narrátori alámondás segíti. A leckék a gyakorlati alkalmazást példákon át bemutató animációkkal, majd interaktív szimulációs gyakorlatokkal folytatódnak. Valamennyi lecke tartalmaz két-három animációs bemutatót és egy-két szimulációs gyakorlatot. A leckék végén három-négy önellenőrző kérdés és egy, a megszerzett ismereteket elmélyítő összegzés található.

Az oktatócsomag a közbeszerzésre kötelezett intézményi kör számára központosított közbeszerzés rendszerében is elérhető.


Cél: az ECDL könyvsorozat

Egy db füzet ára: 1450 Ft.

 • Szerző: Mohai István
 • Sorozatszerkesztő: Budavári Csabáné
 • Szakmai lektor: Váradi Zsolt
 • Fedélterv, tipográfia: Bartha Gábor
 • ISBN: 963-202-241-6
 • Oldalszám: 136
 • Kötés: spirál
 • Kiadás: második, javított

 

 

 

 • Szerző: Juhász Tamás - Kiss Éva 
 • Sorozatszerkesztő: Budavári Csabáné 
 • Fedélterv, tipográfia: Bartha Gábor 
 • ISBN: 963-202-242-4 
 • Oldalszám: 96 
 • Kötés: spirál

 

 

 • Szerző: Mohai István 
 • Sorozatszerkesztő: Budavári Csabáné 
 • Szakmai lektor: Váradi Zsolt 
 • Fedélterv, tipográfia: Bartha Gábor 
 • ISBN: 963-202-243-2 
 • Oldalszám: 112 
 • Kötés: spirál 
 • Kiadás: első

 

 

 • Szerző: Juhász Tamás
 • Sorozatszerkesztő: Budavári Csabáné
 • Szakmai lektor: Mohai István
 • Fedélterv, tipográfia: Bartha Gábor
 • ISBN: 963-202-240-8
 • Oldalszám: 120
 • Kötés: spirál
 • Kiadás: első

Gyakorló feladatok az IT-Alapismeretek modulhoz

2004. március l.-től hozzáférhető a vizsgázók részére is a vizsga-gyakorló modul. A vizsgázó egyénileg gyakorolhat, megismerheti a vizsgán alkalmazott technikát. A vizsgakérdések megegyeznek a hivatalos kérdéssorral - amely a jelenleg érvényes követelményrendszer (Syllabus 4.0) alapján készült - de a felkészülés elősegítésére tetszőlegesen beállítható a vizsgaprogram (gyakorlandó fejezet, feltett kérdések száma, vagy éppen vizsga). A témával foglalkozó érdeklődők személyes (kóddal ellátott) CD-hez juthatnak hozzá az ECDL központban, illetve a Multibridge Kft.-nél .

Információ, rendelés, tájékoztató anyag kérése: 

mproba@multibridge.hu
Multibridge Kft. telefon:l/ 370-4819 fax: 1/370-6532

Megrendelhető az NJSZT ECDL irodájában is, ára: 2 520 Ft, utánvétes megrendelés esetén + postaköltség.
recepcio@njszt.hu, tel.: 1/472-2710, fax: 1/472-2728.


NETFÜZET - az első lépések

Szerző: Szedlmayer Bea

Ez a számítógépes szaknyelvet köznapi nyelvre lefordító, kedvcsináló kézikönyv különösen azokhoz szól, akiknek még nem volt alkalmuk, kedvük vagy bátorságuk a számítógép-elé ülni, és kipróbálni azt. Kötetünk megtanítja a számítógép kezeléséhez szükséges alapvető gyakorlati ismereteket, segít eligazodni és kalandozni a világhálón (az interneten), és forgatása során abban is gyakorlatra tehetünk szert, hogy hogyan kell elektronikus levelet küldeni és fogadni.

A cél, vagyis hogy képesek legyünk a számítógépet (főleg az internetet és az elektronikus levelezési programot) használni, azért is fontos, mert manapság szerte a világon jóformán nincs olyan terület (legyen az vásárlás, utazás, hivatali ügyintézés, otthoni munka stb., ahol ne lenne feltétlenül szükséges legalább egy picit ismerni a számítógépet – hogy aztán ne bolyongjunk elveszetten például egy óriási bevásárlóközpontban, bankban vagy pályaudvaron.

Ára: 1490 Ft.