Apor Vilmos Katolikus Főiskola
ECDL vizsgaközpont


Webkezdő

Ismertető

Az ECDL Alapítvány által kifejlesztett ECDL Webkezdő (Webstarter) megszerzésével mindazt a tudást igazolja, ami egy egyszerűbb honlap tervezéséhez, létrehozásához és fenntartásához szükséges.

Az ECDL Webkezdő tehát elsősorban középiskolás diákok, kisebb vállalkozások, és egyének számára nyújt jól használható, könnyen elsajátítható webes ismereteket.

Az ECDL Webkezdő modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tisztában van a weblap-készítés alapfogalmaival
 • rendelkezik a szükséges és alapvető ismeretekkel egy Weboldal létrehozásához
 • ismeri, érti a HTML alapvető elveit
 • képes egyszerűbb HTML kódot írni
 • képes Web-szerkesztő program segítségével weboldalakat, táblázatokat és űrlapokat létrehozni, valamint kereteket és szövegformázást alkalmazni
 • tud képekkel dolgozni egy weboldalon
 • képes egy weboldalt közzé tenni, feltenni a világhálóra
 • fel tudja mérni a weboldalak biztonsági kockázatait, és tisztában van az internet jogi kérdéseivel is
Az ECDL Webkezdő moduljával mindez egy kb. 20-30 órás tanfolyammal elérhető, és egy 45 perces vizsgával mérhető.


Előnyök
:

 • célzottan diákok, otthoni felhasználók, ill. kisvállalkozások számára készült
 • tematikája egyszerű, könnyen követhető
 • bevezet a weblap-készítés alapvető ismereteibe
 • számos, különböző web-szerkesztőhöz használható ismereteket nyújt
 • a lehető leghatékonyabb, gyakorlatban is használható elemekre összpontosít
 • a bizonyítvány minőségét meghatározó követelményrendszer nemzetközi szakértők ajánlásai alapján készült
 • a nemzetközi hírnevű ECDL Alapítvány terméke

Tájékoztató a vizsgázók számára

 • Sikeres Webkezdő vizsga esetén a vizsgázó alap szintű weblap-készítői tudását igazoló nemzetközi bizonyítványt kap.
 • Regisztrálni és vizsgázni kizárólag az NJSZT által a Webkezdő modulból vizsgáztatásra feljogosított akkreditált vizsgaközpontoknál lehet. (l. www.ecdl.hu)
 • A regisztráció díja mindenki számára egységesen 4000 Ft, a vizsgadíjat a vizsgaközpontok határozzák meg.

A vizsgafeladatok

 • A követelményrendszert a Syllabus 1.5 tartalmazza
 • A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL Alapítvány által kiadott hivatalos Question and Test Base (QTB) magyarra fordított, titkosított feladatbázisából választják ki.
 • Minden vizsga-feladatlap 20 részfeladatból áll, mindegyik 1-1 pontot ér. Minden helyes válaszért 1 pont jár, a helytelen válaszokért nem jár pont. Összesen 20 pontot lehet elérni, és sikeresnek értékelhető a vizsga, ha a vizsgázó legalább 15 pontot elér. Így az alsó határ 75 %.

A vizsga

 • A vizsga időtartama 45 perc
 • A vizsgateremből a vizsgával kapcsolatos anyagok nem kerülhetnek ki, azokat a vizsga befejeztével a vizsgáztatónak át kell adni.
 • A vizsgán kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott papírra (lemezre stb.) szabad dolgozni.
 • A vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható
 • A vizsga alatt a vizsgázók sem egymással, sem a vizsgáztatóval nem beszélhetnek
 • A vizsga alatt a vizsgázók felügyelet nélkül a termet nem hagyhatják el.
 • Szabálytalanság esetén a vizsgá(zó)t fel kell függeszteni.

A vizsgához tanfolyamot végezni nem kötelező.
A Webkezdő modulhoz hivatalosan akkreditált tankönyv jelenleg nem létezik.