Apor Vilmos Katolikus Főiskola
ECDL vizsgaközpontECDL (7 modulos)

Az ECDL moduljai ( Syllabus 4.0, jelenleg érvényes követelményrendszer)

Ismertető

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát (1 elméleti és 6 gyakorlati) kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető. A vizsgák megkezdéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya szintén bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat az első sikeres vizsgától számított három éven belül kell teljesíteni.

Az ECDL alapmoduljai:

IT Alapismeretek

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • érti az információ-technológia (IT) legfontosabb fogalmait,
 • ismeri a személyi számítógép hardver- és szoftverfelépítését,
 • tisztában van az adattárolás vagy éppen a memória fogalmával,
 • tudja, hogy mire szolgál egy információs hálózat,
 • ismeri a számítógépes szoftverek néhány gyakorlati felhasználási módját, és tisztában van a számítógép-használattal összefüggő egészségügyi és biztonsági előírásokkal,
 • a vizsgázó ismeri a számítógép-használattal kapcsolatos jogi és biztonságtechnikai szempontokat.

Operációs rendszerek

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tisztában van a személyi számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvető ismeretekkel,
 • tudja kezelni a fontosabb beállításokat, az alkalmazásokat, az alkalmazásablakokat és az Asztal parancsikonjait,
 • tisztában van az alapvető fájl és mappa műveletekkel, tömörítő és kibontó alkalmazások használatával,
 • tisztában van a számítógépes vírus fogalmával, tudja használni a vírusellenőrző szoftvereket,
 • ismeri az operációs rendszeren belül elérhető egyszerű szövegszerkesztőket valamint a nyomtatásvezérlő funkciókat.

Szövegszerkesztés

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • képes szövegszerkesztővel dokumentumokat létrehozni, formázni, módosítani, szöveget másolni és mozgatni akár dokumentumon belül, akár több dokumentumok között,
 • ismeri a szövegszerkesztő alkalmazások egyéb funkcióit is.

Táblázatkezelés

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • képes kisebb terjedelmű táblázatot megtervezni, létrehozni, módosítani, azon egyszerűbb műveleteket elvégezni,
 • tud diagramot készíteni,
 • standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazni,
 • illetve képleteket létrehozni és használni.

Adatbázis-kezelés

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tisztában van az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal,
 • tud táblákat, lekérdezéseket és jelentéseket létrehozni és módosítani, ezekből formázott dokumentumot készíteni.
 • képes a táblák közötti kapcsolatokat definiálni,
 • az adatbázis adatait lekérdezni és módosítani az alkalmazáscsomagban elérhető lekérdezési és rendezési eszközök segítségével.

Prezentáció

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tud prezentációt létrehozni, formázni, módosítani,
 • szövegeket, képeket, rajzokat és diagramokat mozgatni vagy másolni egy prezentáción belül, vagy akár több prezentáció között,
 • képes elvégezni az elkészült prezentáció egyes elemein (képeken, diagramokon, rajzokon stb.) alapvető műveleteket,
 • képes alkalmazni különféle vetítési/animálási effektusokat.

Információ és kommunikáció

A modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tisztában van az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel, illetve a legfontosabb biztonsági szempontokkal,
 • tisztában van egyszerű webes keresési feladatokkal, webböngésző és valamely kereső használatával,
 • képes a honlapokat felvenni a Kedvencek/Könyvjelzők közé,
 • ki tud nyomtatni weblapokat és találati listákat,
 • a webes űrlapokon is biztonsággal el tud igazodni,
 • tisztában van az elektronikus levelezéssel (e-mail) kapcsolatos alapvető ismeretekkel és a levelezőrendszerek használatával és kezelni, rendszerezni tudja a levelezőrendszer mappáit/könyvtárait.

Miből tanuljak?

A vizsgakérdéseket a hivatalos ECDL vizsgapéldatár tartalmazza (Kossuth Kiadó, 2003, 2005 ára: 6900 Ft), amely kapható a könyvesboltokban, illetve az ECDL Irodában. A felkészülést az NJSZT ECDL irodája által bevizsgált akkreditált tananyagok segítik.

ECDL Vizsgakártya ECDL (7 modulos)

 • alapdíj: 7500 Ft
 • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló-, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)
 • teljes vizsgamentességet élvezők számára: 10.000 Ft
 • teljes vizsgamentességet élvező diákok számára: 8000 Ft